Změny ve veřejné dopravě

MHD v Olomouci

01. 07. 2017 - 07. 09. 2017

Rekonstrukce trati změní výlukové jízdní řády

Od soboty 1. července bude probíhat rekonstrukce tramvajové křižovatky v ulici Legionářská, která skončí až v září. 

Práce nebudou mít dopad na obsluhu zastávek v autobusovém či tramvajovém provozu. Dojde pouze k úpravě výlukových jízdních řádů. Z důvodu vedení autobusových linek po objízdných trasách může docházet ke zpoždění některých linek. 

1. etapa

od 1. července do 21. srpna včetně

Autobusový provoz bude od křižovatky Studentská x Legionářská směrem na tř. Svobody (pouze v tomto směru) veden po objízdné trase ul. Hynaisova, Wellnerova, Palackého a nám. Národních hrdinů. 

Linky číslo 50, 51 a 52 budou ve směru od křižovatky Dobrovského x Na Střelnici vedeny směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů po objízdné trase Zámečnickou ulicí, ulicí 8. května, náměstím Národních hrdinů, ulicí Palackého/třídouSvobody bez dopadu do obsluhy zastávek.

Provoz na nám. Národních hrdinů a v .Legionářské ulici ve směru od třídy Svobody po křižovatku ulic Studentská x Legionářská bude veden podle dopravního značení uvedeného na obrázku níže. 

změny v dopravě - Legionářská ulice v Olomouci

2. etapa

od 22. srpna do 7. září včetně

Dojde pouze k uzavření jízdního pruhu pozemní komunikace Legionářské ulice, a to mezi náměstím Národních hrdinů a Sokolskou. Dále bude uzavřen jízdní pruh ve směru z centra (z ul. 8. května) v křižovatce nám. Národních hrdinů. Veškerá doprava vedená po uzavřených jízdních pruzích bude převedena na těleso tramvajové tratě podle obrázku uvedeného níže. 

změny v dopravě - Legionářská ulice v Olomouci


 

Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
english