Změny ve veřejné dopravě

MHD v Olomouci

07. 04. 2017 - 31. 10. 2017

Olomouci opraví třídu 1. máje, tramvaje budou mít výluku

Od pátku 7. dubna bude za úplné uzavírky probíhat oprava pozemní komunikace třídy 1. máje v Olomouci. Rekonstrukcí projde i tramvajová trať. Část tramvají pojede podle výlukových jízdních řádů, další vůbec nebudou provozovány. 

Souběžně se budou opravovat také výhybky a přípoje na náměstí Národních hrdinů a v ulici 8. května a dlažba v Pekařské a Denisově ulici. Stavební práce si od uvedeného termínu vyžádají změny v tramvajovém a autobusovém provozu. Předpokládaná doba stavebních prací na třídě 1. máje je asi 7 měsíců. 

Tramvajový provoz 

Po dobu prací bude v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů/Palackého probíhat výluka tramvajového provozu. 

Tramvajové linky č. 1, 5 a 7 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.

Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.

Tramvajová linka č. 3 – bude nahrazena linkou X3 vedenou po trase Trnkova – Tržnice – Nová Ulice a zpět.

Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a třídu Kosmonautů. 

Autobusový provoz

Autobusová linka č. 50 bude ze zastávky Žižkovo náměstí směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů a zpět vedena po objízdné trase.

Změny v obsluze zastávek linky č. 50:
U Dómu směr Náměstí Republiky – neobsluhována
U Dómu směr Žižkovo náměstí – u přenosného označníku v ulici nábř. Přemyslovců
Náměstí Republiky – neobsluhována, ve směru od Hl. nádraží nahrazena zastávkou DPMO na ulici Dobrovského
U Sv. Mořice – neobsluhována

Autobusový provoz dále v omezeném rozsahu zajistí náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Náhradní doprava bude vedena po trase Hlavní nádraží – U Dómu – Hlavní nádraží výlukovými autobusy X.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Hlavní nádraží – zastávka linky č. 19 směr Tabulový vrch (označník C)
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců

U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – označník F

Mezi zastávkami Žižkovo náměstí – U Dómu – Žižkovo náměstí bude linka vedena po objízdné trase.

Úsek mezi zastávkami U Dómu – Nám. Republiky - Náměstí Hrdinů/Palackého a zpět nebude v době výluky obsluhován.

Umístění zastávky U Dómu naleznete v přiložené mapce. 


 


Umístění zastávky U Dómu


Další změny ve veřejné dopravě

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
English flagenglish