Koordinátor dopravy pracuje na revizi jízdních řádů platných od 1. ledna 2018

17. 01. 2018

Změny v jízdních řádech, které velmi nepříjemně překvapily cestující a zasáhly do každodenních životů stovek z nich, souvisí se špatnou koncepcí tvorby jízdních řádů. V oblastech Prostějovsko, Přerovsko a Hranicko došlo k pochybení jednoho a téhož konstruktéra jízdních řádů, který nezvládl koncepčně připravit jízdní řády tak, aby byla změna pro cestující přínosem. 

Několikaměsíční pochybení v procesu přípravy jízdních řádů se bohužel projevilo až po schválení, kdy byly jízdní řády v limitovaném čase postoupeny obcím a následně veřejnosti. Aktuálně se tým zkušených pracovníků z organizace KIDSOK spolu s dopravci snaží v limitovaný čas napravovat chyby svých bývalých kolegů. 

„Musíme zvládnout běžný provoz, agendu související s koncem kalendářního roku a ještě napravit největší chyby v jízdních řádech. Je to pro nás extrémně náročné,“ říká Kateřina Suchánková, která byla po odvolání ředitele KIDSOK pověřena řízením této příspěvkové organizace Olomouckého kraje.

 


 

Olomouckem bez mincí a bankovek

Aktuality

Dopravní podnik města Olomouce mění jízdní řády

12.02.2018

K 1. březnu se změní jízdní řády městské hromadné dopravy v Olomouci. Město tak reaguje na změny linek veřejné autobusové dopravy objednávané Olomouckým krajem a na podněty veřejnosti. Úpravy se týkají výhradně autobusů. více »

Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje IDSOK - Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje Olomoucký kraj
english